SA UJË GJENDET NË TOKË DHE SA PREJ KËTIJ UJI ËSHTË I DISPONUESHËM PËR NJERËZIT?

SA UJË GJENDET NË TOKË DHE SA PREJ KËTIJ UJI ËSHTË I DISPONUESHËM PËR NJERËZIT?

Në tokë gjënden përafersisht 1385 milion kilometra kub ujë. 97,5% e këtij uji është ujë i kripur që gjëndet kryesisht në oqeane. Vetëm 2,5% e gjithë kësaj sasie uji janë ujra të ëmbël që mund të përdoren nga bimët, kafshët dhe njerezit. Gjithësesi, rreth 90% e këtij uji të ëmbël nuk është i disponueshëm sepse është i përqëndruar në akullnajat e Antarktikut. Vetëm 0.26% e ujit ne botë është i disponueshëm për njerëzit dhe organizmat e tjerë të gjallë. Kjo e llogaritur në vlerën e rreth 93.000 kilometra kub ujë. Nga e gjithë kjo sasi uji vetëm 0.014% mund të përdoret për prodhimin e ujit të pijshëm, pasi shumica e tij gjëndet në re ose ne rezerva nëntokesore……..

Sa ujë i ëmbël është i disponueshëm për frymë?

Rritja e popullatës botërore nënkupton rritjen e përdorimit të ujit dhe për rrjedhojë kjo sjell më pak ujë të disponueshëm në bazë të përllogaritjes për frymë. Në vitin 1989 kishte rreth 9,000 metra kub ujë të ëmbël për frymë. Deri në vitin 2000, kjo shifër ra ne 7.800 metra kub dhe pritet të bjerë në 5,100 metra kub për person deri në vitin 2025, kur popullsia botërore parashikohet të mbrijë në 8 miliardë banorë………..

No Comments

Post A Comment