Ujë i filtruar apo ujë i shisheve për qentë dhe macet?

Ujë i filtruar apo ujë i shisheve për qentë dhe macet?

Kjo është një pyetje shumë e përhapur, së cilës në veçantipronarët e qenëve dhe maceve i kushtojnë vëmendje të veçantëpër shkak të frikës se shumë minerale të pranishme në ujë mundtë çojnë në zhvillimin e gurëve në traktin urinar të kafshëve tëtyre, por që lidhet edhe me frikën e gëlltitjes me tepricë tëmineraleve ose një ndryshim në sigurinë midis dy llojeve të ujit.

Po, uji i shisheve ndikon mundësinë e shfaqjes gurëvedhe mundësinë e zhvillimit sëmundjeve infektive tekkafshët tuaja shtepiake.

Gurët renal dhe ureterale te kafshët shtëpiake janë patologjishumë serioze me trajtim shumë të komplikuar, që kërkon ndërtë tjera struktura të specializuara dhe bashkëpunim të ngushtëmidis disa specialistëve veterinar (internistët, kirurgët, intensivistët). Strategjia e trajtimit, e cila duhet të jetë sa mëminimale invazive dhe që synon të parandalojë rikthimet dhepatologjitë shoqëruese që kanë një ndikim të rëndë në cilësinë e jetës së kafshës, aktualisht kërkon investime në teknologji qëshpesh nuk është ende e aksesueshme në realitetin operacional tëveterinerëve

Po ashtu, gurët oksalat, ashtu si tek njerëzit, nuk janë të tretshëmpasi formohen, parandalimi i tyre është i mundur dhe fokusohetkryesisht në nënngopjen e urinës. Për shmangur këtë, mbi tëgjitha është i nevojshëm marrja e rregullt e ujit, i cila ështëgjithmonë e rëndësishme, sidomos tek macet edhe për tëparandaluar patologji të tjera të traktit të poshtëm urinar.

Natyrisht që ky ujë duhet të jetë i freskët dhe më e rëndësishmjaështë të jetë me një mbetje të ulët fikse dhe me pH jo më të ulëtse 7 – 7.5.

Uji i filtruar përmban dhe garanton një marrje ulët elektroliteve, prandaj dhe rekomandimet e veterinerëve mbarë botën janë favor për përdorimin e  ujit filtruarpër kafshët tuaja shtepiake.

EAEVEThe European Association of Establishments for Veterinary Education  

Bluefilter – Only the best is good enough

No Comments

Post A Comment