NJOFTIM – “BLUE FILTERS AL” ka merituar Certifikatën e Përsosmërisë në Biznes, për ushtrim të shkëlqyeshëm të aktivitetit në vitin 2022

NJOFTIM – “BLUE FILTERS AL” ka merituar Certifikatën e Përsosmërisë në Biznes, për ushtrim të shkëlqyeshëm të aktivitetit në vitin 2022

BLUE FILTERS AL” ka merituar Certifikatën e Përsosmërisë në Biznes, për ushtrim të shkëlqyeshëm të aktivitetit në vitin 2022.

Në bazë të analizës së informacioneve të plota në dispozicion të publikut BLUE FILTERS AL” ka

plotësuar të gjitha kriteret e kërkuara në fushën e likuditetit dhe aftësisë paguese dhe në këtë mënyrë bën pjesë në 9 % të subjekteve vendase në krahasim me mbi 124270 kompani aktive.

Certifikata e Përsosmërisë në Biznes është një tregues i besueshëm i stabilitetit financiar dhe cilësisë së ushtrimit të aktivitetit të kompanisë. Referenca e këtij lloji për kompaninë siguron reputacion dhe përparësi në zgjedhje në krahasim me kompani të tjera nga e njëjta fushë e veprimtarisë.

Përsosmëri në biznes – konfirmim i cilësisë së biznesit

Certificate of Excellence – Vërtetimi i Përsosmërisë për klientët tanë është një konfirmim i punës shumëvjeçare sistematike dhe cilësore e cila mbajtësin e saj e rendit në krye të ekonomisë së vendit, së bashku me kompanitë nga rajoni dhe Evropa, sepse në procesin e vlerësimit zbatohen të njëtat kritere të rrepta, të cilat kanë vërtetuar me një eksperiencë shumë-vjeçare që nxjerrin në konkluzione të sakta.

Vetëm 9 % nga 124270 kompani të regjistruara i plotësojnë këto kritere, që është një tregues i besueshëm

se kompania është e qendrueshme dhe ka risk të ulët.

Metodologji

Metodologjia e llogaritjes së përsosmërisë është unike për të gjitha tregjet e Evropës dhe themelohet mbi 18 parametra të aftësisë paguese dhe likuditetit nga raporti financiar, statusit të aftësisë paguese të shoqërisë, bllokimit të llogarive, kompanive bashkëpunuese dhe proceseve gjyqësore. Modelet statistikore janë ndërtuar mbi bazën e treguesve financiar (niveli i borxhit, likuditeti, efikasiteti dhe efektiviteti) dhe në bazë të ngjarjeve të padëshirueshme (falimentim, likuidim, bllokim) në një periudhë të caktuar.

Rreth Solvent Rating

Solvent Rating doo është një kompani ndërkombëtare e cila është lider në Shqipëri në ofrimin e zgjidhjeve gjithëpërfshirëse të nevojshme për zhvillimin e përditshëm të biznesit. Kompania u themelua me qëllim për të ndihmuar kompanitë shqiptare në gjetjen e klientëve të rinj, kontrollin e tyre, mbledhjen e llogarive të arkëtueshmeve dhe rritjen e likuiditetit. Qëllimi i kësaj kompanie gjithshtu është edukimi i biznesmenëve shqiptarë për të përdorur këto informacione, praktikë e cila ndiqet në botë për shumë vite nga biznese të suksesshëm. Falë kësaj, sot kemi marrëdhënie partneriteti me një numër të madh të kompanive vendase dhe ato ndërkombëtare.

Referenca dhe link

Kush jemi ne? KËTU

Më shumë informacione rreth Certifikatës së Përsosmërisë në Biznes? KËTU

Zgjidhje biznesi dhe produkte: KËTU

No Comments

Post A Comment