FILTËR UJI KDF

FILTËR UJI KDF

Filtër uji KDF – Kinetic Degradation Fluxion(Fluksi i Degradimit Kinetik) është një përbërje bakër-zink me pastërti të lartë që përdor një proces kimik bazë të njohur si redoks (oksidimi / zvogëlimi), për të eleminuar klorin, plumbin, mërkurin, hekurin dhe sulfatin e hidrogjenit nga rrjeti i ujit. Procesi gjithashtu ka një efekt anti-bakterial, algaecidik dhe fungicidik dhe zvogëlon akumulimin e shkallës së gëlqeres. Filtrat e ujit KDF përdoren në trajtimin parësor për të plotësuar ose zëvendësuar teknologjitë ekzistuese, në mënyrë që të zgjasin jetën e sistemit dhe të zvogëlojnë ndotjen e sulfatit të metaleve të rënda, klorit dhe hidrogjenit. Shpesh kombinohen me teknologji të tjera për të arritur rezultate optimale. Për shkak të efektivitetit të tij në temperatura të larta të ujit, shpesh përdoret në sistemet e filtrimit të ujit të dushit për të hequr klorin dhe ndotësit e tjerë. Teknologjia KDF u zhvillua nga Fluid Treatment, Inc. në mesin e viteve 1980 dhe u patentua në vitin 1987. Llojet e filtrave KDF plotësojnë standardet EPA (U.S. Environmental Protection Agency) dhe FDA (U.S. Food and Drug Administration) për nivelet e zinkut dhe bakrit në ujë të pijshëm, dhe janë të çertifikuar nga NSF International – Standardi 61 për ujë të pijshëm.

Filtrat e ujit KDF përdoren shpesh në lidhje me një filtër uji me karbon aktiv. Ata zgjasin jetën dhe rrisin efektivitetin e filtrave të karbonit. Gjithashtu plotësojnë filtrat e karbonit aktiv duke eleminuar disa metale të rënda, diçka që filtrat e ujit me bazë karboni nuk janë shumë efektive në eleminimin e tyre. Filtri i ujit KDF përdoret shpesh në e tualetet e shtëpisë për shkak të efektivitetit të tij në temperatura të larta operimi dhe shkallën e rrjedhës.

Si funksion

Procesi redoks i filtrit të ujit KDF funksionon duke shkëmbyer elektronet me ndotesit. Kjo “dhënie dhe marrje” e elektroneve konverton shumë ndotës në përbërës të padëmshëm. Gjatë këtij reagimi elektronet transferohen midis molekulave duke krijuar komponime të reja. Disa ndotës të dëmshëm ndryshohen në përbërës të padëmshëm. Klori për shembull, ndryshohet në kripë beninje. Shumë metale të rënda si bakri, plumbi, merkuri etj reagojnë dhe lidhen me sipërfaqen e mediumit KDF, duke u eleminuar kështu në mënyrë efektive nga rrjeti i ujit.

Cfarë elemion

Filtri i ujit me proces KDF do të zvogëlojë ose eleminojë klorin, hekurin, sulfidin e hidrogjenit, plumbin, merkurin, magnezin dhe kromin. Ai mund të frenojë rritjen e baktereve, algave dhe kërpudhave. Filtrat e ujit Redox largojnë deri në 98% të kationeve të tretshëm në ujë (jonet me ngarkesë pozitive) të plumbit, merkurit, bakrit, nikelit, kromit dhe metaleve të tjerë të tretur. Mbi 98% e klorit eleminohet nga filtri i ujit KDF në sistemet e trajtimit të ujit në shtëpi (90% në filtrat e ujit të dushit për shkak të shkallës së lartë të rrjedhës).

* Shënim: Zakonisht Filtri i ujit KDF duhet kombinuar me filtër bazë karboni aktiv. Këto filtra uji nuk trajtojnë materialet e grimcave, kështu që nevojitet të paraprihen nga një filtër sedimenti. Para-filtrat e sedimentit zgjatin jetën e fishekut të karbonit duke eleminuar ndotës bruto, ndryshe zvogëlohet sipërfaqja e disponueshme e absorbimit. Filtrat e ujit të bllokut të karbonit janë përgjithësisht më të mirë se filtrat GAC në eleminimin e sedimenteve.

No Comments

Post A Comment