RAPORT SHKENCOR MBI PËRDORIMIN E UJIT OSMOTIK

RAPORT SHKENCOR MBI PËRDORIMIN E UJIT OSMOTIK

KRIPËRAT E PAASIMILUESHME QË GJËNDEN NË UJIN E PIJSHËM

Eshtë një cështje e pastër e citologjisë. Në fakt, në mbretërine e bimëve, mineralet nga uji dhe toka jane të asimilueshem direkt nga algat dhe/ose bimët që i japin këtyre mineraleve një strukturë të re, fuqinë rrotulluese, qelizat tona nuk mund te asimilojnë kriperat me fuqi rrotulluese të asimiluara tashmë nga perimet heterotrophike që ushqehen me lëndë organike.

Kripërat e paasimilueshme nga pirja dhe / ose uji i gatimit, shkaktojnë një mbingarkesë në gjak në elektrolitë qe duhet të eliminohen me filtrimin e veshkave. Veprimi i përhershem gëlqeror i elektroliteve të pakontrollueshme pengon shkarkimin normal të nefroneve (njësia funksionale renale), pasoja e pashmangshme e të cilave është pastrimi jo i plotë i gjakut dhe që hap rrugën për semundje degjenerative. Filtrimi jo i plotë i gjakut, në fakt, shkakton “reshjet” që grumbullohen për të formuar depozitat e kriperave që janë gjithmonë në origjinën e depozitave minerale, kalcifikimit të organizmit, të gjitha të keqijat që çojne në plakjen e parakohshme dhe / ose pleqërinë, midis të cilat mund të permendim: lithiasis (calcite) concrecionet renale, biliouspulmonare dhe cerebrale , nyjet, dekalcifikimin e rruazave, etj … Për të mos përmendur ndikimin mbi artritin, arteriosklerozen, shurdhimin, kataraktin, si dhe shkaktarin kryesor i evolucionit ndaj trombozës dhe kancerit. Këto janë vetëm një pjesë e origjinës fiziologjike të të gjitha çrregullimeve patologjike që rrjedhin nga përdorimi pa dallim i ujit.

RAPORT KLINIK PËR UJIN E TRAJTUAR ME OSMOZË

Uji i pijshëm Osmotik për shkak të mbetjeve jashtezakonisht të uleta duhet të konsiderohet si nje nga ujerat më të lehta që ekzistojnë. Për shkak të hipotonicitetit të fortë, duhet të merret parasysh si ujë diuretik, si dhe për shkak të karakteristikës së tij organoleptike dhe për karakteristikat e tij kimike-fizike dhe analitike. Veprimi shumë diuretik i ujit osmotik është në fakt i bazuar në shumë teste farmakologjike të kryera deri me sot për njeriun. Ai rezulton shumë efikas si në eliminimin renal të ujit dhe në eliminimin renal të kripës. Për më tepër, sipas karakteristikave të lartëpermendura, uji OSMOTIK është i përshtashem për kryerjen e veprimeve antikalkarative dhe ndërmjetësimin e pjesës. Treguesi kryesor është se calculosis urinar, diateza e uraniumit urik, inflamacion kronik të traktit urinar, përfitojne ndjeshëm nga përdorimi i ujit osmotik. Asnjë kundër indikacion nuk është gjetur në përdorimin e vazhdueshëm të ujit osmotik.

RAPORTI FARMAKOLOGJIK I UJIT OSMOTIK I KRYER NGA INSTITUTI I FARMAKOLOGJISËI BARCELONËS

Provat e kryera mbi për ujin osmozik tek njeriu kanë treguar qartë tolerancen e tij të shkelqyer. Dy subjekte të shëndosha meshkuj, pas zbrazjes së fshikezes së urinës, pinë për 400 ditë rresht 400 ml ujë osmozik në 4 ore, duke marrë 100 cc në mëngjes në 8.00, 100cc deri në 9.00, 100cc deri në 10.00 dhe 100cc deri në 11.00. Për më tepër, për shkak të karakteristikave të tij organoleptike, uji doli tepër i kënaqëshëm. Hulumtimi mbi diurezën në njerëz tregoi se në nje individ normal, të shëndetshem, 35-vjeçar, pirja e 400cc të ujit të pijshëm normal (100 cc në mëngjes në orën 8.00, 100 cc në orën 9.00, 100cc në 10.00 dhe 100cc në 11.00) përcakton në intervalin prej 5 orësh (nga ora 8:00 në ora 13.00) 340cc të urines (renie prej 15%). Nga ana tjetër, futja e 400cc të ujit osmotik në vend të ujit të zakonshëm të pijshëm të Barcelonës, i përsëritur pas 3 ditesh në të njejtin subjekt, në të njejta kushte dhe modalitete, ka përcaktuar emetimin në 5 orë e 465cc të urinës (rritje prej 16.25%). Nga kjo rrjedh se rritja, krahasuar me atë që vërehet përmes perdorimit të ujit të pijshem normal është + 31.25%. Rezultatet më të rëndësishme u vunë re edhe në një tjetër subjekt normal të shëndetshëm, 30 vjeç, të cilit në kushtet e lartëpermendura eksperimentale, uji i pijshem normal kishte lëshuar 330cc të urinës (ulje 17,5%), ndërsa futja e 400cc nga uji osmotik, pas 3 ditësh, kishte rezultuar brenda 5 orësh 480cc të urinës (20% rritje). Rritja e diurezës ujore me ujë osmotik në krahasim me atë që kemi është 37.5%.

Duke përmbledhur, mund të themi se një vëllim i caktuar i ujit osmotik që konsumohet nga njeriu përcakton një rritje të njohur dhe të dukshme të diureses ujore në një kuptim absolut, një rritje që behet edhe më e theksuar në krahasim me atë që vërehet, duke adoptuar kushtet e njejta eksperimentale dhe duke përdorur të njejtat subjekte eksperimentimi, përmes perdorimit të ujit të pijshem të përbashkët.

RAPORTI BIO KIMIK, PËR UJIN E PIJSHËM TË TRAJTUAR ME OSMOZË, I DRAFTUAR NGA INSTITUTI I PATHOLOGJISË DHE METODOLOGJISË MJEKESORE E UNIVERSITETIT TË BARCELONËS

….duke marrë parasysh këto karakteristika janë administruar rezultatet e ujit osmotik në tre grupe pacientësh: 4 gra, që tregojnë shenja të inflamacionit të traktit urinar (cystitis ose cystopelitis e etiologjisete ndryshme), subjekte (1 mashkull dhe 1 femer) duke paraqitur figurën e një calculosis renale, subjekte me hyperuricemia, (në 2 prej të cilave modifikimi u shfaq në bazë të një leucoze kronike të nënshtruar trajtimit aktinik). Të gjithë pacientet e gjeten ujin osmotik shumë të këndshëm dhe të toleruar mirë. Kjo u administrua në një dozë prej 1-1 ½ litra në mengjes në stomak bosh ose në një distance prej dy orësh nga një mengjes i lehtë për 10-15 ditë. Asnjë shqetesim nuk është regjistruar në sistemin e tretjes, përkundrazi, oreksi duket i stimuluar. Në të tri grupet e pacienteve, administrimi i ujit osmotik u pasua nga eliminimi i shpejtë i masës përkatese të urinës edhe gjatë pjesës tjetër të ditës funksioni diuretik u rrit ndjeshëm. Në grupin e parë të rasteve veprimi i ujit osmotik ka kontribuar në mënyrë të vlefshme së bashku me trajtimet terapeutike, deri në zhdukjen ose në zbutjen e inflamacionit të traktit urinar. Në grupin e tretë të rasteve, administrimi i ujit osmotik përcaktoi një reduktim të shkalles uricemike dhe një eliminim të aktivizuar të mbetjeve azotike dhe mbi te gjitha të acidit urik, për sekretim renal.

Nga kompleksi i vëzhgimeve klinike ne mund të nxjerrim përfundimin se uji osmotik gjen zbatim të dobishëm përvec përdorimit normal të përditshëm, madje edhe në të gjitha ato situata sëmundjesh në të cilat nje aktivizim i diureses mund te kombinojë në mënyrë efektive masat diete të përshtashme dhe terapi mjekesore themelore; domethënë në flogën e traktit urinar, në gurët e veshkave dhe në gjendjet hyperuricemike. Në të gjitha këto situata morbide duket e përshtashme dhe e këshillueshme përdorimi i ujit osmotik, në mënyre që të korrigjoje menjëhere formimin e konkretëve dhe ripërteritjen e fakteve inflamatore në traktin urinar.

Shënim: Ky studim nuk është pronë dhe e sponsorizuar nga Kompania BLUE FILTERS. Eshtë përkthimi i publikimit të studimit shkencor 6 vjecar nga Universiteti i Barcelonës N° 665.9002.03.071 i 17 Marsit 2013

No Comments

Post A Comment