Shop

Filter lavatrice

Ekonomike, e lehte per tu montuar.

Filtri parandalon kalimin e gureve gelqerore ne pajisjet elektoshtepiake qe kane ne perdorim ujin -Eliminon papasterite mekanike me te medha se 15 mikoron.

-Eleminon fortesine e ujit

-Mbron mekanizmin ngrohes te lavatrices/lavastoviljes nga guret gelqeror dhe rrite jetegjatesine  e produkteve shtepiake.

-Ule sasine e perdorimit te ilaceve larese dhe rrit eficiensen e tyre

Filtri i lavatrices dhe lavastoviljes instalohet midis valvules se ujit dhe tubave te paisjeve larese .

Kapaciteti maksimal – 12000 litra (varet nga kualiteti i ujit te filtruar).

Category:
Description

Dimensionet :

Gjatesia – 14,0 cm.

Diametri – 5,0 cm.

Lidhja e tubave – 3/4″.