METAHEMOGLOBINA OSE “ SËMUNDJA E FËMIJËVE BLU”

METAHEMOGLOBINA OSE “ SËMUNDJA E FËMIJËVE BLU”

Metahemoglobina është një sëmundje e shkaktuar nga tepricat e nitrateve

Përkufizimi: Gjendja klinike pas shndërrimit të tepruar të hemoglobinës ne metahemogobinë, e cila nuk

është në gjëndje të lidhe dhe transportojë oksigjenin. Metahemoglobina formohet kur hekuri në molekulën e hemoglobinës oksidohet nga Fe2 + në Fe3 +. Toksikologjia: Metahemoglobina ndodh kur hemoglobina oksidohet me një shpejtesi me të lartë se kapaciteti normal enzimatik të ulur hemoglobinën. Shumë agjentë mund të jenë përgjegjës për këtë oksidim. Ato që gjënden me shpesh janë: anilinë, benzikainë, kloruret, klorquina. Uji sipërfaqësor ose i thellë i ndotur me nitrate, nitrite, potasium, nitrogenole, fenazopyridin, nitroprusidet e natriumit, dimethylaminofenol.

Simptomat e metahemoglobinës janë zakonisht ato qe lidhen me shpërndarjen e dëmtuar të oksigjenit

(migrenë, debulesë, takikardi dhe dispea(probleme me mushkëritë) dhe zhvillohen gradualisht në

përqëndrime të metahemoglobinës mbi 20% .

Përqëndrimet mbi 50% çojnë në depresion (sistemi nervor qëndror)dhe hipoksemi të rëndë( ulje e nivelit të oksigjenit në gjak, patologji të mushkërisë.)

Filtrat e ujit cilësorë në Sistemet e markes Bluefilters me Reverse Osmozë me parafiltra dhe Filtra Karboni Aktiv janë të vetmit trajtues të Certifikuar dhe Standartizuar nga BE për Eleminimin e këtyre komponenteve kimik nga uji i pijshëm!

Bluefilters Al❤️Partneri Juaj i Vetem Profesional i Informimit dhe Ujit të Sigurtë

Per #Ujin e Paster # kemi menduar Ne – Ju jetoni Shendetshem❤️

No Comments

Post A Comment