E DINI SE UJI QË PINI CDO DITË MUND TË JETË I NDOTUR NGA PFOS?

E DINI SE UJI QË PINI CDO DITË MUND TË JETË I NDOTUR NGA PFOS?

Acidi sulfurik përfluoroctan është një përbërës kimik i fluoruar me origjinë sintetike. Ai është një acid

shumë i fortë, i cili me anë të jonizimit formon anionin e sulfatit perfluorooctane, të njohur si PFOS. PFOS përdoret kryesisht në materiale të tilla si pëlhura, qilima dhe letra në mënyrë që t’i bëjë ato rezistente ndaj yndyrnave, vajit dhe ujit. Gjithashtu, përdoret në mënyrë të kufizuar në bujqësi, , fotografi, industrinë e gjysëmpërcueve, shkuma kundra zjarrit dhe lëngje hidrauike.

Në vitin 2009, PFOS u shtua në Shtojcen B të Konventës së Stokholmit për Ndotësit Organikë të Përhershëm

Efektet në shëndet

Është vertetuar se PFAS-PFOS janë bioakumulativë dhe toksikë për njerëzit duke sulmuar vecanërisht sistemin imunitar dhe duke shkaktuar imunodeficensën. Prezenca e tij në gjak mund të shkaktojë:

-Tumore

-vonesa nëzhvillim

-crregullime endokrine

-vdekshmëri neonatale

Filtrat e ujit të Sistemeve Cilësore të Trajtimit të Ujit Bluefilters me Reverse Osmozë, me parafiltra dhe Filtra Karboni Aktiv janë të vetmit trajtues të Certifikuar dhe Standartizuar Efektivë për Eleminimin e PFAS!

No Comments

Post A Comment