DDT DHE DDE( SI DERIVAT I TIJ) NË UJIN E PIJSHËM

DDT DHE DDE( SI DERIVAT I TIJ) NË UJIN E PIJSHËM

Një studim me mbi 1 milon gra shtatzëna ne Finlandë arriti në perfundime dramatke përsa i përket rritjes së Autizmit për femijët e ekspozuar nga ushqimet e spërkatura me pesticide. Sipas studmit të Universitetit të Columbia – USA Maliman School për Shëndetin Publik dhe Departamenti i Psikiatrisë rritja e niveleve metabolike me pesticidin DDT në gjakun e grave shtatzëna presupozon një rritje të larte nga rreziku për Autizem. Mostrat e gjakut u morën dhe u analizuan për DDE ( derivat i DDT). Shkenctarët vunë re se kur niveli në gjak i DDE ishte dy herë më i lartë se norma, rreziku për autizëm dhe paaftesi intelektuale tek femijët ishte shumë i lartë.

Por cfarë është DDT(dichloro-diphenyl-trichloroethane)

Lëndë kristalore pa ngjyrë ose pluhur i bardhë pa erë ose me erë të lehtë aromatike. Nuk tretet në ujë, tretet ne alkool, aceton, benzen, eter, katerklorur karboni dhe vajguri. Përfitohet nga dendësimi i kloratit ose i kloratit të ujëzuar me klorbenzenin në prani të acidit sulfurik. Organet kryesore që jane “ në shënjestrën” e këtij pesticidi janë Sistemi nervor dhe Hepari( melcia). Gjithashtu ai shkakton efekte negative në nivelin e homeostazës endokrine, efekte të dëmshme ne organet e riprodhimit, pengon zhvillimin e fetusit dhe godet sistemin imunitar.

IARC Agjencia Ndërkombetare për Kërkimet mbi Kancerin e ka klasifikuar DDT si shkaktar kancerogjen i grupit 2 B.

Cfarë është DDE( Dikloro – Difenil – Etilen)

Derivat i DDT si pasojë e humbjes së acidit klorhidrik( HCl). DDE është i tretshëm në ujë dhe qëndron në organizmin tonë për një periudhë të gjatë.

Uji i kontaminuar me pesticide kontribuon me prezencën e tij në këtë fenomen kaq shqetësues. Nga kërkimet për këto pesticide në ujra, vihet re se vecanërisht ujrat sipërfaqësore të destinuara për konsum njerëzor janë me pak të mbrojtura se ato që janë me në brendësi të tokës.

Rreziku i konsumit të këtij uji është i lartë si pasojë e derivateve dhe mutacioneve që ato prodhojnë si në këtë rast DDE.

Filtrat e ujit cilësorë në Sistemet e markes Bluefilters me Reverse Osmozë me parafiltra dhe Filtra Karboni Aktiv janë të vetmit trajtues të Certifikuar dhe Standartizuar nga BE për Eleminimin e këtyre komponenteve kimik nga uji i pijshëm!

Bluefilters Al❤️Partneri Juaj i Vetem Profesional i Informimit dhe Ujit të Sigurtë

No Comments

Post A Comment