Si të menaxhojmë emocionet tona gjatë pasigurive të jetës dhe stresit që shkaktohet.